ROD Żerżeń

..."Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa tylko liście"...

INFORMACJA

Zarząd RODŻerżeń
informuje:
że zgodnie z decyzją Walnego Zebranie Sprawodawczo-Wyborczego
z dn. 14kwietnai 2024 r opłaty w roku bieżącym wynoszą:

1. opłata za działkę – 1,90zł/m2 + 50,00 zł (opłata energetyczna) + 6,00 zł (składka)
Łącznie za działkę o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 626,00 zł.
Opłatę należy wnieść  do dn. 30 czerwca 2024 r
2. opłata za energię elektryczną 1,20 zł/1kWh.

Informacje uzupełniajace, dodatkowe w godzinach pracy Biura:

(ŚRODY, SOBOTY, NIEDZIELE GODZ. 10 - 13)

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ŻERŻEŃ”
04-871 Warszawa ul. Borowiecka
Tel. 872 – 46 - 64

ROD Żerżeń

Ogród dzisiaj
     Teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Żerżeń” należy do I strefy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu).

     Ogrom prac i środków finansowych włożonych w budowę ogrodu i jego funkcjonowanie od samego początku  - w roku 1970 -  jest zauważalny po dzień  dzisiejszy. Rodzinny Ogród Działkowy „Żerżeń” zapewnia obecnie wszelkie warunki służące do prawidłowego korzystania z działek, wykraczając poza niezbędne minimum.
Na terenie Ogrodu znajduje się łącznie 811 działek.Plan ogroduIch użytkownikami są osoby w przeróżnym wieku – poczynając od osób starszych, pamiętających dobrze i uczestniczących w początkach powstania Ogrodu, na dzieciach spędzających czas w towarzystwie swoich rodzin i bliskich kończąc. Różny jest również sposób spędzania przez użytkowników wolnego czasu. Osoby starsze często jeszcze oddają się pasji uprawiania na własny użytek warzyw i owoców, młodsi - tak wiekiem, jak i stażem - działkowcy wybierają już formę ogródków typowo rekreacyjnych z uprawą roślin ozdobnych. Najmłodsi (choć nie tylko) chętnie korzystają z placu zabaw wyposażonego w trampoliny, piaskownicę, huśtawki, pole do gry w siatkówkę i basen z piłkami oraz ze znajdującej się obok świetlicy z grami zręcznościowymi.
     Nad prawidłowym korzystaniem z terenu ogródków działkowych czuwa wybierany przez działkowców Zarząd Ogrodu, którego posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. Na posiedzeniach podejmowane są uchwały regulujące wszelkie sprawy dotyczęce funkcjonowania ogrodu. Raz w roku – podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego - Zarząd podsumowuje swoją działalność. Bieżace sprawy można kierować do biura Zarządu, które czynne jest trzy razy w tygodniu (w okresie zimowym dwa razy). Ponadto teren jest codziennie nadzorowany przez dozorców.
Na infrastrukturę ogrodową składa się sieć wewnętrznej instalacji wodociągowej z trzema własnymi ujęciami wody i hydrofornią, sieć elektroenergetyczna, z energią doprowadzoną indywidualnie do altan, w kilku miejscach na terenie ogrodu ustawione są toalety wolnostojące. W centralnej części zlokalizowany jest plac z kontenerami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów stałych.  Od strony ul. Borowieckiej – przy bramie głównej – znajduje się niestrzeżony parking. Teren ogrodu – w tym parking – objęty jest monitoringiem.

KOMUNIKATY

dlon

PRAWO

dlon

KONTAKT

dlon